oferta
projekty | instalacje | pomiary | serwis

Projekty

Nasza firma  zajmuje się wykonywaniem  projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych oraz przygotowaniem dokumentacji  kosztorysowej w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci elektroenergetycznej nN i SN, zgodnie  z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. 

Projektujemy dla wszystkich typów obiektów – budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje niskoprądowe (kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV, przyzywowe, domofonowe)
 • instalacje odgromowe
 • instalacje oświetlenia wnętrz (ogólne, awaryjne, ewakuacyjne)

a także:

 • wewnętrzne linie zasilające WLZ
 • przyłącza energetyczne nN oraz SN
 • złącza kablowe nN i SN
 • stacje transformatorowe nN i SN
 • sieci napowietrzne i kablowe nN i SN, zamiana linii napowietrznych na linie kablowe, zmiana trasy linii kablowych, zmiana lokalizacji słupów energetycznych itp.
 • usuwanie kolizji sieci energetycznej z projektowanymi inwestycjami

Firma posiada wszelkie kwalifikacje oraz narzędzia  niezbędne do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności. Projekty wykonywane są w szerokim zakresie, wraz z załatwieniem niezbędnych zgód i uzgodnień.

Projekty są tworzone z najwyższym profesjonalizmem i rzetelnością  oraz weryfikowane przez  doświadczonych projektantów przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen i krótkich terminów realizacji.

Instalacje elektyczne

 • Wykonanie instalacji elektrycznych,
 • Wykonanie instalacji odgromowej,
 • Remont i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • Remont i konserwacja instalacji odgromowych,
 • Wykonanie instalacji teletechnicznych,
 • Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Oświetlenie awaryjne,
 • Rozdzielnie elektryczne,
 • Przepusty ogniowe Hilti, Promastop.

Pomiary i serwis instalacji elektycznych

 • Serwis,
 • Pomiary i badania instalacji elektrycznych odbiorcze,
 • Pomiary i badania instalacji elektrycznych eksploatacyjne okresowe.

instalacje elektryczne i teletechniczne